Certifikačná komisia

Certifikačná komisia má 10 stálych členov, ktorí sú zástupcami spolupracujúcich organizácií. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Funkčné obdobie komisie je 2 roky a jej aktuálne zloženie je nasledovné:

  • Ing. Anna Feledyová (Miestna akčná skupina Cerovina, o.z.)
  • Ing. Michal Kováč (Miestna akčná skupina Cerovina, o.z.)
  • Mgr. Štefan Horváth (Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer)
  • Mgr. Lukáš Antalík (Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer)
  • Janka Rončáková (Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron)
  • Zuzana Karasová (Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron)
  • Ivan Varga (Miestna akčná skupina MALOHONT)
  • Jaroslav Zvara (Miestna akčná skupina MALOHONT)
  • Jácint Majoros (Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer)
  • Gabriel Gencsi (Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer)

Certifikačná komisia rozhoduje o pridelení regionálnej značky na základe hodnotenia produktu, výrobku alebo služby podľa kritérií pre udelenie značky.

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt