Certifikačná komisia

Členmi certifikačnej komisie sa môžu stať miestni výrobcovia, poskytovatelia služieb, zástupcovia MAS a jej členských organizácií, ako aj zástupcovia spolupracujúcich organizácií a ďalší odborníci z regiónu Gemer-Malohont.
Komisia má 7 stálych členov a 2 externých členov – odborníkov podľa zamerania aktuálnej výzvy. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Funkčné obdobie komisie je 2 roky a jej aktuálne zloženie je nasledovné (7 stálych členov):

  • Tibor Csúr, Veľký Blh
  • Dušan Gaštan, Kokava nad Rimavicou
  • Mgr. Štefan Horváth, Hnúšťa
  • Elena Kubaliaková, Hrachovo
  • Veronika Muránska, Vyšný Skálnik
  • Daniela Spodniaková, Lehota nad Rimavicou
  • Ivan Varga, Hnúšťa

Certifikačná komisia rozhoduje o pridelení regionálnej značky na základe hodnotenia produktu, výrobku alebo služby podľa kritérií pre udelenie značky.

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2022 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt