Novinky

1. februára 2024

Značka regionálnych produktov GEMER-MALOHONT vznikla v roku 2014, keď členovia Miestnej akčnej skupiny a aktívni obyvatelia regiónu spojili svoje sily pri príprave systému na označovanie miestnych produktov na Gemeri a Malohonte.

Od jej založenia a zaregistrovania ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme už vyhlásili a vyhodnotili 8 výziev, a desiatky regionálnych producentov s hrdosťou nesú túto značku. Momentálne máme pod svojou strechou 75 regionálnych produktov a služieb.

V roku 2024 máme v pláne usporiadať opäť množstvo aktivít a podujatí, aby sme podporili našich regionálnych producentov a ďalej šírili remeslá a tradície. Aktuálne dianie aj udalosti môžete sledovať aj na sociálnej sieti Facebook: TU

Fotografia: keramika – Renáta Kseničová, Rožňava

12. decembra 2023

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvý krát ako koordinátor značky regionálny produkt Gemer-Malohont udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Už ôsma výzva k predkladaniu žiadostí o certifikáciu prebehla v septembri 2023. Dňa 7. decembra 2023 bol všetkým úspešným žiadateľom slávnostne odovzdaný certifikát a právo na používanie ochrannej známky. 

Slávnostné udeľovanie certifikátov sa uskutočnilo v obecnom múzeu Muráň. Úspešnými žiadateľmi a novými členmi rodiny značky Regionálny produkt Gemer-Malohont sa stali:

● sirkovské guľky s dynamitom – OZ Sirkovanci

● Klenovecký syrec – Keľo a synovia, s.r.o.

● za studena lisované oleje – MARKOS, s.r.o.

● domáce cestoviny z prepeličích vajec – BSS Agro, s.r.o

● remeselné pivá – Jajnekem, s.r.o.

● originálne dekorácie z dreva – Ondrej Bútor (DrevOn)

● kožené výrobky – Mgr. Dušan Petro (RukyTulave)

● kožené výrobky – Ing. Michal Beracko

● tradičné mäsové výrobky – Zbojská, s.r.o.

● Klenovská rontouka (gemersko-malohontský folklórny festival) – Gemersko-malohontské osvetové stredisko

● tradičné ubytovanie na Zbojskej v chalupách a chatách – Zbojská, s.r.o.

Regionálne produkty hrajú kľúčovú úlohu v podnikaní, umožňujúc podnikateľom vyniknúť a oslovovať zákazníkov svojou jedinečnou ponukou. Každý región nesie so sebou svoje vlastné, neopakovateľné črty získané z prírodného bohatstva, kultúry a historických tradícií miestnych obyvateľov. Tieto charakteristiky sa premietajú do regionálnych produktov, či už ide o hmotné výrobky, služby alebo ich kombinácie.

Značka regionálneho produktu slúži ako nástroj na označenie týchto špecifických produktov. Jej cieľom je vyčleniť ich z masového trhu, poskytnúť im hodnotu značky a podporiť tak tradičné miestne výrobky. Každá značka regionálneho produktu nesie s sebou záväzok kvality, jedinečnosti a environmentálneho priaznivého správania.

28. augusta 2023

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Žiadosti sa predkladajú v termíne od 28.08. do 29.09.2023

8. Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Značka Regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa udeľuje fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v regióne Gemer-Malohont a využívajú pritom tradičné postupy alebo miestne alebo regionálne zdroje a suroviny.

Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov alebo poskytovateľov služieb, ktorí sa podieľajú na rozvoji regiónu, budovaní jeho dobrého mena a to v súlade so šetrným využívaním prírodného a kultúrneho bohatstva tohto regiónu.

Produkty/služby na ktoré sa udeľuje značka:

 • potraviny a poľnohospodárske produkty
 • prírodné produkty
 • remeselné výrobky
 • ubytovacie a/alebo stravovacie služby
 • zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.)
 • tradičné podujatia

Ako požiadať o certifikáciu?

 • Žiadosť o pridelenie značky sa predkladá na predpísanom formulári, ktorý je k dispozícii v spodnej časti tejto stránky a www.regiongemer.sk alebo v kancelárii OOCR GEMER, Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
 • Vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie značky v listinnej forme vrátane všetkých relevantných príloh je potrebné doručiť poštou (alebo osobne) na adresu kancelárie OOCR GEMER, Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
 • Elektronickú verziu žiadosti o pridelenie značky (vo formáte .doc, .docx, alebo .pdf, v prípade zaslania pdf. musí byť súbor zreteľne čitateľný) je potrebné poslať na mailovú adresu branislav.ockaik@regiongemer.sk s predmetom správy: “Regionálny produkt GEMER- MALOHONT výzva 2023”

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Očkaik, koordinátor regionálnej značky

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na stránke www.gemer-malohont.sk

Na stiahnutie:

Kritériá pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

14. decembra 2022

Paličkovaná čipka, včelí med, propolis, medovina a peľ, úžitková a dekoračná keramika, výrobky zo 100% ovčieho mlieka, výroba modrotlače a výrobky z nej, drevorezba a ručné vypaľovanie, penový/sušený koláčik, výrobky zo samorastov, kožené výrobky a šitie kamizoľov, baraníc, drotárske výrobky, Revúcke guľky, maľované textilné výrobky, domáce sirupy rozšíria zoznam výrobkov/produktov s regionálnou značkou GEMER-MALOHONT. K certifikovaným službám sa zaradila Ubytovňa TIS, zážitkové služby Apiterapia-oddych v apidomčeku, včelárske kurzy a workshopy a tradičné podujatie Súťaž vo varení gemerských guliek. Rozhodla o tom Certifikačná komisia v stredu 7.decembra 2022 v Lubeníku.

Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s ďalšími miestnymi akčnými skupinami pôsobiacimi v regióne Gemer-Malohont – VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron a VSP Stredný Gemer – vyhlásila 16.9.2022 siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

Do termínu uzávierky 31.10.2022 bolo dokopy prijatých 26 žiadostí, z toho 22 žiadostí  o udelenie značky pre výrobky alebo produkty a 4 žiadosti pre služby, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 26 z nich. Tieto žiadosti boli na základe popisu produktov/služieb, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala v stredu 7.12.2022 v Lubeníku a rozhodla o pridelení značky 24 žiadateľom. Do zoznamu produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT pribudli nasledovné produkty a služby:

 • ručne paličkovaná gemerská čipka- Mgr. Angela Czintelová , Rožňava
 • paličkovaná čipka- Anna Urbánová, Rožňava
 • včelí med, včelí peľ- BeeLaboratory s.r.o., Rimavská sobota
 • med, medovina, propolis a peľ- Boris Slatinský, Klenovec
 • figurálna tvorba, dečky, goliere a bižutéria- Dagmar Dieová, Betliar
 • úžitkové a dekoračné keramické objekty- Bc. Daniela Bödová, Jesenské
 • výrobky zo 100% ovčieho mlieka- EPPROS, s.r.o., Bratislava (Muránsky salaš)
 • paličkovaná čipka- Eva Csuporiová, Rožňava
 • výroba modrotlače a výrobky z nej- Ing. Lucia Dovalová, Klenovec
 • drevorezba, ručné vypaľovanie- Jozef Kilík, Lenka
 • penový/sušený koláčik- Drahoslava Krankušová/Dada, Hnúšťa
 • med-Matej Hudec, Tisovec
 • Súťaž vo varení gemerských guliek- Mesto Jelšava, Jelšava
 • Apiterapia-oddych v apidomčeku- Oskar Tóth, Riečka
 • výrobky zo samorastov- Pavel Ferdinandy, Revúca
 • Ubytovňa TIS- Rastislav Roško, Tisovec
 • dekoračná keramika- Renáta Kseničová, Rožňava
 • kožené výrobky, šitie kamizoľov a baraníc- Rudolf Kubej, Revúca
 • drotárske výrobky- Simona Rogosová, Rožňava
 • Revúcke guľky- Súkromná stredná odborná škola, Revúca
 • maľované textilné výrobky- Viera Sarvašová, Hnúšťa
 • med a propolis- Zoran Vančík, Klenovec
 • včelárske kurzy a workshopy- Občianske združenie kRaj, Závada
 • domáce sirupy- Zuzana Šarkanová, Vrbovce
 •  

Certifikáty o udelení značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané v priebehu mesiaca január/február 2023.

Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT vyzdvihla spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami v regióne Gemer-Malohont ako aj s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave, čo sa odrazilo nielen v celkovom počte a rôznorodosti predložených žiadostí, ale aj v rozšírení značky do ostatných častí regiónu a to konkrétne do okresu Rožňava.

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 64 výrobkov/skupín výrobkov a služieb. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, domáce lekváre, ovocné šťavy a vína, čierno-ríbezľové vína, čučoriedky, jahody, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, výkrmová hydina a očistená hydina, výrobky z ovčieho mlieka, tradičné maslo, kyslá smotana, tvaroh hrudkovitý a ghi maslo, Muránske buchty, pagáče, mlieko, osivá obilnín a strukovín. Z remeselných výrobkov sú medzi regionálnymi produktami zastúpené tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drotárske výrobky i spoločenská hra GemerNation, Kyjatické hračky, party, ručne vyšívané textilné výrobky, keramické obrazy a darčekové predmety, kožené a kováčske výrobky, drevené šperky a ručne maľované sklenené pilníčky a pijačky.

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty alebo služby označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu alebo prevádzkovateľa služby
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov a služieb a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku.

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.

Mgr. Kristína Račáková, koordinátorka regionálneho značenia

25. septembra 2022

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v roku 2022 podpísala s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu GEMER Dohodu o spolupráci pre potreby spolupráce, poskytnutia pomoci, najmä finančného príspevku, s cieľom rozvoja systému kvality lokálnych produktov v zmysle Schémy spolupráce pri rozvoji systémov kvality lokálnych produktov s označením “Regionálny produkt” v Banskobystrickom kraji.

Aktivity Projektu spolupráce predloženého MAS MALOHONT:

 • Riadenie o rozvoj systému kvality
 • Podpora pri zabezpečovaní predaja lokálnych produktov vo fyzických predajných pultoch zastrešených v krajskom projekte “regionálne pulty” na území pôsobnosti značky Gemer-Malohont

Aktivity projektu sú realizované s finančnou podporou OOCR GEMER cez členský príspevok RABBSK, n.o.

16. septembra 2022

Miestna akčná skupina MALOHONT už po siedmykrát vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Žiadosti sa predkladajú v termíne od 17.9. do 31.10.2022

7.Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Značka Regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa udeľuje fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v regióne Gemer-Malohont a využívajú pritom tradičné postupy alebo miestne alebo regionálne zdroje a suroviny.

Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov alebo poskytovateľov služieb, ktorí sa podieľajú na rozvoji regiónu, budovaní jeho dobrého mena a to v súlade so šetrným využívaním prírodného a kultúrneho bohatstva tohto regiónu.

Produkty/služby na ktoré sa udeľuje značka:

 • potraviny a poľnohospodárske produkty
 • prírodné produkty
 • remeselné výrobky
 • ubytovacie a/alebo stravovacie služby
 • zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.)
 • tradičné podujatia

Vyplnené žiadosti posielajte poštou na adresu kancelárie MAS MALOHONT alebo osobne do jednej z kancelárií partnerských MAS:

 • MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • VSP Južný Gemer, Riečka 57
 • MAS Cerovina, Mieru 238, Jesenské
 • Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, Nám. Dr. Clementisa 87, Tisovec
 • VSP Stredný Gemer, Teplická cesta 5, Jelšava.

Elektronickú verziu zasielajte na mailovú adresu znacka@gemer-malohont.sk s predmetom správy: značka 2022.

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Račáková, koordinátorka regionálnej značky:

regionalnyprodukt@gmail.com, 0911 553 021

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na stránke www.gemer-malohont.sk

Na stiahnutie:

Kritériá pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt