Modrotlač

Prírodné motívy budú vždy nadčasové.

Lucia Dovalová je vyštudovaná chemická inžinierka FCHPT STU BA a zároveň absolventka štúdia výtvarného umenia UMB BB. Vyrastala v krásnej obci pod Veprom, v regióne Malohont, v Klenovci. Svoj život venovala určitý čas škole, vyučovaniu, mladým, aby im odovzdávala, čo vie a čo má rada. Spojenie dvoch úžasných svetov, oblastí, teda chémie a výtvarného umenia vyústilo napokon aj do osobitého projektu Modrotlač, ktorému sa venuje od roku 2015 až do súčasnosti. 

Modrotlač je starobylá technika farbenia látky, ktorá vyžaduje znalosti chemické, ale aj výtvarné a mnoho zručností. Pri výrobe modrotlače pani Dovalová dodržiava pôvodný technologický postup a používa materiály a látky, ktoré modrotlačiari používali aj v minulosti. Z dostupných dokumentov a materiálov, štúdiom a pokusmi sa jej podarilo dosiahnuť tvorbu z modrotlače na úroveň, ktorá korešponduje s reálnymi princípmi profesionálnej modrotlače.

Jej autorská tvorba na princípe modrotlače, ručne vzorovaná – maľovaná štetcom, je navrhovaná a tiež šitá v domácej dielni. Jej zámerom a cieľom je to, aby sa modrotlač nestala po jej maličkom znovuzrodení v ostatných rokoch znovu len objektom historicko-umeleckého bádania, ale aby zostala reálnou a stále aktuálnou súčasťou života, toho umelecko-remeselného, ale aj bežného, praktického. Prostriedkom sú dielničky, semináre a iné odborné podujatia, prezentácie, ktoré realizuje v spolupráci s inými organizáciami zacielenými na podobné projekty.

Inšpiráciou pre tvorbu vzorov je príroda, lúky a stráne, ktoré sú veľmi pestré vo svojej flóre. Pani Dovalová nenanáša tradičné ľudové ornamenty, ale vychádza z toho, že aj v ľudovej ornamentalike naši predkovia čerpali z prírody, čo dokazujú mnohoraké kvetinové či zoomorfné motívy. A tie sú nadčasové. 

Modrotlačové plátenká, ktoré pripravuje a používa na výrobky, majú rôzne tvary – štvorce, obdĺžniky, pásy či iné. Ich tvar prispôsobuje ešte pred procesom modrotlače konkrétnemu použitiu/zakomponovaniu do konečného výrobku. Uplatnenie pre ne nachádza najmä v textilnej tvorbe – odevy, odevné doplnky a bytový textil, tvorbe dekorácií, šperkov.

Autor: Ing. Lucia Dovalová

Kontakt na výrobcu / Predajné miesto
Ing. Lucia Dovalová
Krčméryho 281/7, 97632 Badín
+421 908 698 379
dovalova.lucka@gmail.com
Naspäť do katalógu
Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt