Koordinátor regionálneho značenia

Miestna akčná skupina MALOHONT je združenie zástupcov obcí, podnikateľov, občianskych združení a ďalších aktívnych jednotlivcov, ktoré bolo oficiálne založené v roku 2007. Hlavným cieľom združenia je podpora rozvoja územia, ktoré tvorí 43 obcí okresu Rimavská Sobota, Poltár a Revúca.

Od svojho založenia realizuje združenie rôzne aktivity, ktoré viac či menej prispievajú k zvýšeniu kvality života v našom regióne:

  • podpora projektov zameraných na zveľadenie obcí, objektov spoločenského významu, drobnú infraštruktúru, turistické atrakcie, služby v cestovnom ruchu a marketingové aktivity
  • vzdelávanie, informovanie a aktivizácia miestnych ľudí a subjektov
  • posilňovanie spolupráce v rámci regiónu i s partnermi na Slovensku a v zahraničí
  • propagácia regiónu a jeho historických, kultúrnych a prírodných daností

Obce zahrnuté do území MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Od konca roku 2013 je MAS MALOHONT koordinátorom regionálneho značenia miestnych produktov a služieb v regióne Gemer-Malohont, pričom:

  • zodpovedá za udeľovanie a odnímanie práv na užívanie značky
  • zabezpečuje komunikáciu a poskytovanie informácií užívateľom značky a novým záujemcom
  • zverejňuje na web stránke regionálnej značky aktuálne informácie týkajúce sa kritérií pre udeľovanie značky, udelených a odobratých práv na užívanie značky a pod.
  • zabezpečuje kontrolu plnenia zásad a kritérií pre udeľovanie a užívanie značky a kritérií pre užívanie
  • podporuje propagáciu značky a značených produktov
  • spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré prispievajú k podpore predaja značených produktov

Prostredníctvom regionálneho značenia miestnych produktov chce MAS MALOHONT prispieť k podpore mnohých živnostníkov, remeselníkov, poľnohospodárov a malých podnikateľských subjektov, ktorí sa okrem produkcie miestnych produktov a poskytovania služieb, podieľajú na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2022 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt