Kritériá pre udelenie značky

Značkou „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ budú označované miestne produkty alebo služby, ktoré splnia kritériá pre udelenie regionálnej značky. Tie sú samostatne definované pre výrobky a samostatne pre služby. Pozostávajú z 2 častí:

 1. výberové – musí ich splniť každý záujemca o získanie regionálnej značky
 2. hodnotiace – záujemca o pridelenie značky a jeho produkt musí pre udelenie značky získať stanovený minimálny počet bodov

Výberové kritériá:

 • miestny subjekt
 • kvalifikácia pre príslušnú výrobu
 • zaručenie štandardnej kvality výroby
 • proces výroby nepoškodzuje prírodu

Bodovacie kritériá pre výrobky:

 • využívanie tradície výrobku, výrobnej technológie alebo pôsobenia firmy v regióne
 • uprednostňovanie miestnych surovín pri výrobe výrobku
 • podiel ručnej práce vo výrobnom postupe
 • výnimočná kvalita alebo iné vlastnosti výrobku reprezentujúce región

Príprava kritérií pre udelenie značky prebiehala za aktívnej účasti miestnych výrobcov, poskytovateľov služieb a ostatných zainteresovaných subjektov počas 4 besied, ktoré sa konali:

 • 22.05. vo Veľkých Teriakovciach (Salaš pod Maginhradom)
 • 04.06. v Horných Zahoranoch (Ubytovanie U Gregorcov)
 • 18.06. v Kokave nad Rimavicou (Penzión Family)
 • 01.07. v Hrachove (Kancelária MAS MALOHONT)

Na základe výstupov z týchto besied a skúseností z MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia bola spracovaná komplexná metodika regionálneho značenia, ktorá okrem kritérií pre udelenie regionálnej značky obsahuje aj postupy pre záujemcov o značenie, zásady pre používanie značky a systém kontroly dodržiavania pravidiel.

Overenie metodiky v praxi prebiehalo prostredníctvom prvej výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie značky “regionálny produkt GEMER-MALOHONT” – viac informácií TU. 

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt