Podporujeme Regionálny produkt Gemer-Malohont

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v roku 2022 podpísala s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu GEMER Dohodu o spolupráci pre potreby spolupráce, poskytnutia pomoci, najmä finančného príspevku, s cieľom rozvoja systému kvality lokálnych produktov v zmysle Schémy spolupráce pri rozvoji systémov kvality lokálnych produktov s označením “Regionálny produkt” v Banskobystrickom kraji.

Aktivity Projektu spolupráce predloženého MAS MALOHONT:

  • Riadenie o rozvoj systému kvality
  • Podpora pri zabezpečovaní predaja lokálnych produktov vo fyzických predajných pultoch zastrešených v krajskom projekte “regionálne pulty” na území pôsobnosti značky Gemer-Malohont

Aktivity projektu sú realizované s finančnou podporou OOCR GEMER cez členský príspevok RABBSK, n.o.

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt