Poznáme 11 nových držiteľov certifikácie

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvý krát ako koordinátor značky regionálny produkt Gemer-Malohont udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Už ôsma výzva k predkladaniu žiadostí o certifikáciu prebehla v septembri 2023. Dňa 7. decembra 2023 bol všetkým úspešným žiadateľom slávnostne odovzdaný certifikát a právo na používanie ochrannej známky. 

Slávnostné udeľovanie certifikátov sa uskutočnilo v obecnom múzeu Muráň. Úspešnými žiadateľmi a novými členmi rodiny značky Regionálny produkt Gemer-Malohont sa stali:

● sirkovské guľky s dynamitom – OZ Sirkovanci

● Klenovecký syrec – Keľo a synovia, s.r.o.

● za studena lisované oleje – MARKOS, s.r.o.

● domáce cestoviny z prepeličích vajec – BSS Agro, s.r.o

● remeselné pivá – Jajnekem, s.r.o.

● originálne dekorácie z dreva – Ondrej Bútor (DrevOn)

● kožené výrobky – Mgr. Dušan Petro (RukyTulave)

● kožené výrobky – Ing. Michal Beracko

● tradičné mäsové výrobky – Zbojská, s.r.o.

● Klenovská rontouka (gemersko-malohontský folklórny festival) – Gemersko-malohontské osvetové stredisko

● tradičné ubytovanie na Zbojskej v chalupách a chatách – Zbojská, s.r.o.

Regionálne produkty hrajú kľúčovú úlohu v podnikaní, umožňujúc podnikateľom vyniknúť a oslovovať zákazníkov svojou jedinečnou ponukou. Každý región nesie so sebou svoje vlastné, neopakovateľné črty získané z prírodného bohatstva, kultúry a historických tradícií miestnych obyvateľov. Tieto charakteristiky sa premietajú do regionálnych produktov, či už ide o hmotné výrobky, služby alebo ich kombinácie.

Značka regionálneho produktu slúži ako nástroj na označenie týchto špecifických produktov. Jej cieľom je vyčleniť ich z masového trhu, poskytnúť im hodnotu značky a podporiť tak tradičné miestne výrobky. Každá značka regionálneho produktu nesie s sebou záväzok kvality, jedinečnosti a environmentálneho priaznivého správania.

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt