Regionálnu značku získali ďalšie výrobky a služby

Paličkovaná čipka, včelí med, propolis, medovina a peľ, úžitková a dekoračná keramika, výrobky zo 100% ovčieho mlieka, výroba modrotlače a výrobky z nej, drevorezba a ručné vypaľovanie, penový/sušený koláčik, výrobky zo samorastov, kožené výrobky a šitie kamizoľov, baraníc, drotárske výrobky, Revúcke guľky, maľované textilné výrobky, domáce sirupy rozšíria zoznam výrobkov/produktov s regionálnou značkou GEMER-MALOHONT. K certifikovaným službám sa zaradila Ubytovňa TIS, zážitkové služby Apiterapia-oddych v apidomčeku, včelárske kurzy a workshopy a tradičné podujatie Súťaž vo varení gemerských guliek. Rozhodla o tom Certifikačná komisia v stredu 7.decembra 2022 v Lubeníku.

Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s ďalšími miestnymi akčnými skupinami pôsobiacimi v regióne Gemer-Malohont – VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron a VSP Stredný Gemer – vyhlásila 16.9.2022 siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

Do termínu uzávierky 31.10.2022 bolo dokopy prijatých 26 žiadostí, z toho 22 žiadostí  o udelenie značky pre výrobky alebo produkty a 4 žiadosti pre služby, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 26 z nich. Tieto žiadosti boli na základe popisu produktov/služieb, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala v stredu 7.12.2022 v Lubeníku a rozhodla o pridelení značky 24 žiadateľom. Do zoznamu produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT pribudli nasledovné produkty a služby:

 • ručne paličkovaná gemerská čipka- Mgr. Angela Czintelová , Rožňava
 • paličkovaná čipka- Anna Urbánová, Rožňava
 • včelí med, včelí peľ- BeeLaboratory s.r.o., Rimavská sobota
 • med, medovina, propolis a peľ- Boris Slatinský, Klenovec
 • figurálna tvorba, dečky, goliere a bižutéria- Dagmar Dieová, Betliar
 • úžitkové a dekoračné keramické objekty- Bc. Daniela Bödová, Jesenské
 • výrobky zo 100% ovčieho mlieka- EPPROS, s.r.o., Bratislava (Muránsky salaš)
 • paličkovaná čipka- Eva Csuporiová, Rožňava
 • výroba modrotlače a výrobky z nej- Ing. Lucia Dovalová, Klenovec
 • drevorezba, ručné vypaľovanie- Jozef Kilík, Lenka
 • penový/sušený koláčik- Drahoslava Krankušová/Dada, Hnúšťa
 • med-Matej Hudec, Tisovec
 • Súťaž vo varení gemerských guliek- Mesto Jelšava, Jelšava
 • Apiterapia-oddych v apidomčeku- Oskar Tóth, Riečka
 • výrobky zo samorastov- Pavel Ferdinandy, Revúca
 • Ubytovňa TIS- Rastislav Roško, Tisovec
 • dekoračná keramika- Renáta Kseničová, Rožňava
 • kožené výrobky, šitie kamizoľov a baraníc- Rudolf Kubej, Revúca
 • drotárske výrobky- Simona Rogosová, Rožňava
 • Revúcke guľky- Súkromná stredná odborná škola, Revúca
 • maľované textilné výrobky- Viera Sarvašová, Hnúšťa
 • med a propolis- Zoran Vančík, Klenovec
 • včelárske kurzy a workshopy- Občianske združenie kRaj, Závada
 • domáce sirupy- Zuzana Šarkanová, Vrbovce
 •  

Certifikáty o udelení značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané v priebehu mesiaca január/február 2023.

Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT vyzdvihla spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami v regióne Gemer-Malohont ako aj s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave, čo sa odrazilo nielen v celkovom počte a rôznorodosti predložených žiadostí, ale aj v rozšírení značky do ostatných častí regiónu a to konkrétne do okresu Rožňava.

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 64 výrobkov/skupín výrobkov a služieb. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, domáce lekváre, ovocné šťavy a vína, čierno-ríbezľové vína, čučoriedky, jahody, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, výkrmová hydina a očistená hydina, výrobky z ovčieho mlieka, tradičné maslo, kyslá smotana, tvaroh hrudkovitý a ghi maslo, Muránske buchty, pagáče, mlieko, osivá obilnín a strukovín. Z remeselných výrobkov sú medzi regionálnymi produktami zastúpené tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drotárske výrobky i spoločenská hra GemerNation, Kyjatické hračky, party, ručne vyšívané textilné výrobky, keramické obrazy a darčekové predmety, kožené a kováčske výrobky, drevené šperky a ručne maľované sklenené pilníčky a pijačky.

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty alebo služby označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu alebo prevádzkovateľa služby
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov a služieb a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku.

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.

Mgr. Kristína Račáková, koordinátorka regionálneho značenia

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt