Regionálny produkt Gemer-Malohont – 7.VÝZVA

16. septembra 2022

Miestna akčná skupina MALOHONT už po siedmykrát vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Žiadosti sa predkladajú v termíne od 17.9. do 31.10.2022

7.Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Značka Regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa udeľuje fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v regióne Gemer-Malohont a využívajú pritom tradičné postupy alebo miestne alebo regionálne zdroje a suroviny.

Cieľom značky je podporiť miestnych výrobcov alebo poskytovateľov služieb, ktorí sa podieľajú na rozvoji regiónu, budovaní jeho dobrého mena a to v súlade so šetrným využívaním prírodného a kultúrneho bohatstva tohto regiónu.

Produkty/služby na ktoré sa udeľuje značka:

 • potraviny a poľnohospodárske produkty
 • prírodné produkty
 • remeselné výrobky
 • ubytovacie a/alebo stravovacie služby
 • zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.)
 • tradičné podujatia

Vyplnené žiadosti posielajte poštou na adresu kancelárie MAS MALOHONT alebo osobne do jednej z kancelárií partnerských MAS:

 • MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • VSP Južný Gemer, Riečka 57
 • MAS Cerovina, Mieru 238, Jesenské
 • Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, Nám. Dr. Clementisa 87, Tisovec
 • VSP Stredný Gemer, Teplická cesta 5, Jelšava.

Elektronickú verziu zasielajte na mailovú adresu znacka@gemer-malohont.sk s predmetom správy: značka 2022.

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Račáková, koordinátorka regionálnej značky:

regionalnyprodukt@gmail.com, 0911 553 021

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na stránke www.gemer-malohont.sk

Na stiahnutie:

Kritériá pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont:

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt