Regionálny produkt Gemer-Malohont oslavuje 10 rokov

Značka regionálnych produktov GEMER-MALOHONT vznikla v roku 2014, keď členovia Miestnej akčnej skupiny a aktívni obyvatelia regiónu spojili svoje sily pri príprave systému na označovanie miestnych produktov na Gemeri a Malohonte.

Od jej založenia a zaregistrovania ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme už vyhlásili a vyhodnotili 8 výziev, a desiatky regionálnych producentov s hrdosťou nesú túto značku. Momentálne máme pod svojou strechou 75 regionálnych produktov a služieb.

V roku 2024 máme v pláne usporiadať opäť množstvo aktivít a podujatí, aby sme podporili našich regionálnych producentov a ďalej šírili remeslá a tradície. Aktuálne dianie aj udalosti môžete sledovať aj na sociálnej sieti Facebook: TU

Fotografia: keramika – Renáta Kseničová, Rožňava

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt