Pre záujemcov o značku

Regionálne značenie miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

 • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
 • propagácia a podpora rozvoja regiónu
 • podpora využívania miestnych zdrojov
 • podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu

Z uvedených dôvodov sa regionálne značenie zavádza v okolitých krajinách i na Slovensku ako jedna z účinných možností podpory miestnej ekonomiky.

Regionálne značenie miestnych produktov zaviedla na Slovensku nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko v roku 2008 pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie. Od roku 2011 sa do aktivít regionálneho značenia produktov zapojili viaceré miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré dodnes vytvorili (resp. oživili) pätnásť regionálnych značiek miestnych produktov, a to Gemer-Malohont, Hont, Novohrad, Podpoľanie, Ponitrie, Nitrava, Malodunajsko-Galantsko, Karsticum, Kopanice, Záhorie, Produkt Liptova, Horehronie, Horný Šariš, Horný Zemplín, Rudohorie-Hnilec-Sľubica, Piešťansko a Pohronie.

Regionálna značka zaručuje, že označený produkt/služba:

 • je jedinečný vo vzťahu k regiónu
 • využíva tradičné postupy alebo miestne zdroje
 • pochádza od miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služby
 • obsahuje podiel ručnej práce

Regionálna značka je určená predovšetkým pre:

 • potraviny a poľnohospodárske produkty (mäso, mlieko, syry, víno, chlieb, zelenina a pod.)
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje a pod.)
 • remeselné výrobky (tkané, kožené, textilné, drevené, hlinené, kovové, sklenené a pod.)
 • služby ubytovacích a stravovacích zariadení
 • zážitky (vzdelávacie aktivity a pod.)
 • tradičné podujatia.

O získanie značky “regionálny produkt GEMER-MALOHONT” sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby, a to samostatne hospodáriaci roľníci, včelári, živnostníci, remeselníci, ľudoví umelci, firmy alebo organizácie so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont (viď územie pôsobnosti)

Miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb získajú vďaka regionálnej značke a jej intenzívnej podpore predovšetkým jednotnú propagáciu svojich produktov, konkurenčnú výhodu a jednoznačnú identifikáciu výrobkov vo vzťahu k regiónu, ako aj priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Regionálny produkt Gemer-Malohont
MAS MALOHONT
Koordinátor regionálneho označenia
Partneri regionálneho označenia
Regionálne značky na Slovensku
Webová  stránka vytvorená
 ©2023 · Regionálny produkt Gemer-Malohont
Vyrobila
Prognessa
Foto od
Petra Foto

Regionálny produkt Gemer-Malohont

Regionálny produkt
Gemer-Malohont

DomovPredajneKontakt